Alleen in het lichaam vinden de belangrijkste veranderingen plaats. Je kunt nóg zoveel begrijpen en analyseren, toch zullen patronen opkomen, reflexen in stand blijven. Dus daar waar de grootste pijn is opgeslagen – daar dient de behandeling ook plaats te vinden. Hoe? Door bewustzijn. Door met aandacht in het lichaam te zijn en te observeren hoe de reacties zijn.